امروز: دوشنبه، 29 مهر 1398

سایت اطلاع رسانی گروه فناوری استان زنجان
   

اعضای گروه آموزشی


  تلفن تماس رایانامه روز حضور
سید طاهر احمدی 09109712129 ZS09109712129@gmail.com سه شنبه
زینب محمدیان 09127432448   سه شنبه